Boka Hundpsykolog

Alla kan få beteenden hos sin hund som upplevs som icke önskvärda. Beteenden som du som hundägare vill förändra, få stopp på eller öka i intensitet och eller karaktär.

Som hundpsykolog arbetar jag med hundens känsla som utgångspunkt. Tillsammans med dig som hundägare, går vi igenom hundens historia, erfarenheter och försöker förstå varifrån beteendet startat.

Därefter tittar vi på hur du som hundägare vill att din hund skall agera och bygger ett träningsprogram som passar dig i tid, kunskap och engagemang.

En del hundägare vill ha träffar med lång tid emellan för att kunna träna mycket själv mellan träffarna. En del hundägare vill ha träffar med kort tid emellan för att vara säkra på att de inte gör fel. Oavsett hur du vill ha träffarna, går det bra för mig.

All träning sker med belöningsbaserad träning, vilket är en metod där hunden får belöning för beteenden vi önskar istället för skapa bestraffningar för beteenden du inte vill ha. 

En beteendeutredning innefattar 3 delar
1. Samtalet, där vi pratar om hur det är, varit och hur du önskar att det blir.

2. Jag ställer frågor och reder ut vilket beteende vi behöver börja arbeta med.

3. Du får praktiska övningar och uppgifter att göra tills vi träffas nästa gång.

Jag behöver inte "se" det beteendet du vill ha hjälp med, då antagligen hunden upplever det lika stressande som du gör, därför finns det ingen anledning att tvinga fram beteendet. Jag litar på ditt ord och ditt beskrivande av beteendet.

 

Intervjun är för dig som vill starta med en utredning. 

Oftast har hundar flera beteenden som hundägaren vill förändra men enklast är att identifiera det beteende och känsla, som ligger till grund för det icke önskvärda beteendet och skapa rätt känslor i situationen.

Utredningsintervjun är på ca 90 minuter, där intervjun blandas med praktiska övningar, råd och tips. 

Praktiska träff är för kunder som varit på intervjun och vill fortsätta sin träning och få guidning och råd under tiden.

Praktiska träffarna som efterföljer en utredningsintervju är på 60 minuter.

PAKETERBJUDANDE

 Hundpsykologpaket är ett paketpris där både intervju och 4 praktiska träffar ingår i priset. 
Du bokar intervjutiden och tillsammans bestämmer vi resterande tider för praktiska återträffar. Det brukar vara ca 3-4 veckor mellan varje återträff.

Återträffspaket är när du önskar fler praktiska träffar och vill boka 3 träffar i taget för att få ett lägre pris.

Diplomerad Hundbeteendeutredare 

Thess är utbildad via Hundens Hus som Diplomathundsekipage och  Problemhundskonsult 2011 och hos Attityd Hundkunskap som hundbeteendeutredare 2021. Båda med inriktning på hundbeteenden, hundspråk och hundssignaler tillsammans med ett belöningsbaserat förhållningssätt.

Thess anlitas ofta av organisationer, föreningar och klubbar för att vidareutbilda yrkesverksamma inom hundspråk eller problematiska situationer men anlitas främst av hundägare som önskar ett annat beteende hos sin hund.